Friday, November 30, 2007

GASAK

Sebuah jawatankuasa yang dikenali sebagai Gerakan Anti-Salah Maklumat (GASAK) ditubuhkan pada 29 November lalu untuk memberi penerangan ke seluruh negara bagi menyedarkan masyarakat agar tidak terus dipermainkan oleh media yang dikuasai oleh parti politik yang berkuasa dan pemegang saham yang mempunyai kepentingan dalam kerajaan.

Jawatankuasa penaja GASAK menggariskan tiga tuntutan minima yang melibatkan badan media di negara ini, iaitu:

1. Hentikan salah lapor.

2. Laporan seimbang kepada semua pihak.

3. Kebebasan editorial.

GASAK merancang untuk mendapatkan sokongan yang lebih besar daripada parti-parti pembangkang, badan bukan kerajaan (NGO), blogger, individu, wartawan serta penulis untuk bersama menjayakan matlamat tersebut.